Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Wear’total eklem artroplastisi sonrası protez komponenetlerinin aşınma süreçlerine maruz kalarak serbest partiküllerin oluşarak yakın çevrede bazı lokal biolojik süreçleri tetiklemesi. TKP de polietilen kaybı yılda yaklaşık 0.1mm bildirilmiştir.>0.2 mm.kayıpların osteoliz prevalansını arttırdığı bildirilmiştir.Başın çapı,implant çizimi(dizayn),abrazyon ve 3. cisim aşınması (3-body wear) aşınma süreçlerini etkiler.Metal-sement(çimento) ve metal-kemik temas yüzeyi de aşınma süreçlerine açıktır.tip 1.her iki primer yüklenme yüzeyi teması(femur başı- asetabular polietilen).tip 2.primer bir yüzeyle sekonder bir yüzey arasında olağan olmayan temas.tip 3.her iki primer yüzey arasına üçüncü cisim partikülünün interpozisyonu ile oluşan yıpranma.tip 4.sekonder yüzeylerin birbiriyle teması(ör protez boynunun asetabular komponent kenarına sürtmesi).En sık rastlanan tip 1 dir
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)