Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Volkmann’ın iskemik kontraktürükompartman sendromuna bağlı gelişen doku hasarı.Klinik pratikte iskemik kas hasarı ve önkol kompartman sendromu sonrası gelişen deformite anlamında kullanılır.Çocuklarda suprakondiler kırıkların komplikasyonu olarak görülmesi tipiktir.En sık FPL(fleksor pollisis longus) ve FDP(fleksor digitorum profundus)FDS(fleksor digitorum superfisialis) ve PT(pronator teres) kasları tutulur.Parmaklar fleksionda, el bileği hafif fleksionda kontraktedir.Holden etyolojiye göre iki guruba ayırmıştır Holden I.klasik tip zedelenmenin distalinde gelişen bulgular (FDP, FPLvePT ve kısmen FDS ve el bileği fleksorları tutulur,ekstansor kaslar ve intrinsek kaslarda tutulmuş olabilir).Elde ‘intrinsic minus’ deformitesi gelişir.Holden II.kas harabiyeti direkt travma bölgesiyle sınırlıdır.Önkol proksimali ‘intact’ (tutulmamış) kalır. Tsuge kas ve eklem kontraktürlerinin derecesi,sinir ve damar tutuluşunun derecesi ,yumuşak doku örtüsünün durumu ,korunmuş kas/sinir yapılarının fonksion durumu ve rekonstrüksion için kullanılacak kasların durumu kriterlerine göre hafif orta ve ağır olmak üzere Holden Tip I ve II yi hafif,orta ve ağır subgruplara ayırır. Tendonlara gevşetme(‘release’),tendon transferleri,innerve serbest vaskülarize kas transferinin, karpektomi ve elbileği artrodezinin tedavide yeri vardır.En anlamlı yaklaşım hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesidir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)