Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Vasküler yaralanmasıklıkla penetran travmalar sonrasında dışarıya kanama,hipotansion, genişleyen ve/veya pulsatil hematom,trill,arter nabazanlarının alınamaması klinik bulgular arasındadır.Doppler ultrason,puls eko US(pulse echo US),duplex Doppler ve arteriografi objektif kanıtlar sunan tetkiklerdir.Penetran arter yaralanması sonrasında cerrahi eksplorasyon kriterleri ekstremite veya yaşamı tehdit eden laserasyon,çok seviyeli arter yaralanması olasılığı ve yaygın tromboz ve emboli olarak bildirilmektedir.Künt travma sonrası arteriografinin rölatif indikasyonları ise proksimal traksiyon yaralanması veya distal tıkanma(oklüzyon) şüphesi,parsiel arteriel yaralanmanın kesin tanı/tedavisi ve psödoanevrizma olasılığıdır.Eksplorasyon direkt gözle ‘backflow’un gözlenerek kollateral dolaşım konusunda da değerli bilgi verebilir.Pulsatil ‘backflow’ kollateral dolaşımın yeterli olduğu anlamına gelebilir.kapiller nabız(‘refill’),pulpa dolgunluğu,digital plehysmography, digital kan basıncı ölçümü de önemli bilgiler verebilir.Eşlik eden kemik ve sinir yaralanması olmaksızın önkolda izole (tek başına) radial/unlar arter yaralanması,kollateral dolaşım yeterliyse, herhangibir bulgu,fonksiyon kaybı veya soğuk intoleransı yapmamaktadır.Vasküler tamir önerilen yaralanmalar 1.aksiller veya brakial arter yaralanması 2.radial ve unlar arterin birlikte yaralanması 3.kollateral dolaşımın yetersiz olduğu(Allen testinin >6saniye ve dijital brakial indeks<0.7 olması) radial/unlar yaralanmalardır.Birlikte sinir yaralanmasının mevcudiyeti,distalde geniş yumuşak doku yaralanması ve deneyimli cerrahi ekibin varlığı relatif indikasyonlar olarak bildirilmektedir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)