Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Total diz protezi (TDP)primer veya sekonder osteoartrit,avasküler nekroz,RA vb.inflamatuar artropati nedenli ileri evre dejeneratif diz hastalığında uygulanan implant artroplastisi.özellikle yakınmaların bir yıldan fazla devam edegelen, nontravmatik etyolojili,normal ekstremite dizilimi ve mekanik bulguların baskın olduğu olgularda sonuçların daha iyi olduğu bildirilmiştir.En sıklıkla anterior longitudinal kesiden ve 6 derece valgusda olacak şekilde tibial kesi koronal planda uzun eksene 90 derece,sagital planda 7-10 derece posterior eğim(slop) kesilerek uygulanır.Femoral komponent transepikondiler eksene paralel konur.Arka çapraz bağı koruyan ve kesen tipleri bulunmaktadır.Tümör ve instabilite olgularında amaca yönelik üretilmiş protezler kullanılır. Genç yaş,obezite ve hızlı yaşam tarzı nisbi,infeksion kesin bir kontrindikasyondur.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)