Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Torticollis’Konjenital nedenler oksipitoservikal anomali,basiler impresyon,atlantoaksiyel anomali,oksipital kondil asimetrisi,unilateral C1 faset noksanlığı,odontoid anomalileri,pterygium colli,Konjenital muscular torticollis olarak bildirilmiştir.Edinsel nedenler 1.sekonder basiler impresyon 2.idiopatik/inflamatuar atlantoaksiyel rotary displacement/subluksasyon/fiksasyon 3.Nörojenik (spinal kord,serebellar veya posterior fossa tümörleri,siringomiyeli,oküler disfonksiyon,bulber paralizi,Arnold-Chiari malformasyonu 4. İnflamatuar (servikal adenit,Grisel sendromu,retrofarengeal abse,JRA,RA,disk kalsifikasyonu,tbc.5.Neoplazi(osteoid osteoma,anevrizmal kemik kisti).İdiopatik tortikollis olmayana ergi metodu ile teşhis edilir,tedavi edilmezse kafatasında asimetrik düzleşmeler gelişir.PEV,metatarsusu adduktus,GKD (gelişimsel kalça displazisi)ile birlikte olabilir.Konjenital müsküler tortikolisde 90% kabul edilebilir iyileşme konservatif yöntemlerle elde edilir.Baş rotasyonunda>30 derece rotasyon kaybı ve yüz asimetrisi cerrahi kriteri olarak bildirilmiştir.SCM(sternokleidomastoid) kasının bipolar uzatılması ve ameliyatın 6 yaşa kadar geciktirilmesi önerilmektedir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)