Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Tetanozetkeni clostridium tetani olan 3-21 gün inkübasyon süreli infeksiyon. Trismusla başlar,karın-sırt kasları spazmı,rijidite,konvülsiyonla seyreder.Ateş santral orijinli olgular dışında görülmez.Ayırıcı tanıda kuduz hastalığı değerlendirilir.Zaman içinde kendiliğinden iyileşebilen(self limited) hastalığın tedavisinde İmmun globulin,antitoksin,antitoksin 10.000 ünite 50% deltoid içine,50% yaraya uygulanır,penisilin G (4 milyon ünite x 10 gün)veya doksisiklin 200mg. Önerilmektedir ,yoğun bakım,sedasyon(genel anestezi olabilir),serbest toksini nötralize eden antitokin,trakeostomi gerekebilir.Spinal kırık,aspirasyon pnömonisi,merkezi sinir sistemi olmazsa prognoz iyidir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)