Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Taraması(miyeloma için) 4.laborotuar tetkikleriCBC,ESR,biyokimya(KCFT,Ca,P,ALP,LDH),serum ve idrar elektroforezi tetkikleri yapılır.Gerek görülürse MR ileri bir tetkik olarak istenebilir.MR kemik iliği (Kİ)yayılımı,Kİ ödemi,skip(sıçrayıcı) lezyonları ve lezyon vaskülaritesini gösterir..LDH artışı öncelikle Ewing tm.,ALP artışı osteosarkom düşündürür.Kemik lezyonları olgusunda, rutin metastaz tarama (radyoloji , sintigrafi vb.) ve biopsi yeterli bilgi vermiyorsa, primeri belli olmayan adenokarsinom kabul edilir.Biopside tümör ve normal kemik dokusunun birleşim yeri hedeflenir(tümör merkezi nekrotik olabilir),infeksiyonun ayırıcı tanısında patolojik ve tüm mikrobiolojik örnekler ayni anda alınmalıdır. Metastaz olgusunda patolojik kırığın stabilizasyonu, olası bir patolojik kırığın önlenmesi ve radioterapiye karşın ağrılı olan odağın tedavisi.Amaç ağrıyı azaltmak ve ambulasyonu sağlamaktır.Herhangibir yerinde metastaz saptanan kemik tüm uzunluğu boyunca instrumente edilmelidir(uzun kemiklerde intrameduller çivi),aksial iskelette (pelvis,omurga,skapula)odak kemik çimentosu ve/veya allogreft ile doldurulur. Kemik metastazlarında post-op.3-7.günde 800-3000cGy radioterapi lokal neoplastik süreci engelleyebilir,yaygın veya ağrılı ve büyüyen metastazlarda kemoterapi yanı sıra bifosfonatlar(pamidronat),hormon tedavisi,sistemik radioizotoplar ve immunoterapi gibi tedaviler tümör hücresini öldürmesede meme ve prostat kanserlerinde ağrı ve kırık riski azalabilir
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)