Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Spastisiteüst motor nöron yolundaki lezyonlardan kaynaklanan alfa ve gama motor nöronlar üzerindeki inhibitör etkinin olmayışı.Klonus, kaslarda tonus artışı ve istemsiz hareketlerle seyreder.Derin tendon refleksleri artmıştır,Babinski ve Hoffman (+) bulunur.Serebral (inme) veya spinal yaralanmalar,multiple skleroz ve CP(‘cerebral palsy’) benzeri konjenital anomalilerde görülür.Klinikte pasif harekete artmış direnç,hiperaktif kas germe refleksleri,agonist-antagonist kasların eş zamanlı kasılması bulguları verir.Ekstansor kaslar,örneğin alt ekstremitedekiler,kuvvetle gerilirse ,bacaktaki direnç birden kaybolur(sustalı çakı belirtisi) .
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)