Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
SLE(sistemik lupus eritematozis)Artrit,raş,ağız ülserleri,güneşe duyarlılık,serözit,böbrek hastalığı(proteinüri),nörolojik ve hematolojik ve immünolojik bulgularla seyreden ANA(antinükleer antikor)+ bir otoimmün hastalık.Lokomotor sistemde görülebilen artrit,artralji ve miyalji için parasetamol,NSAİİ,antimalarial ilaçlar ve metotreksat kullanılabilir.Kalça ekleminin nadiren tutulduğu bildirilmektedir.Eklem sorunlarında aseptik kemik nekrozu ve septik artrit ayırıcı tanıda değerlendirilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)