Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Servikal vertebra yaralanması(pediatrik)yaş<8 çocukta kafanın gövdeye oran olarak büyük olması nedeniyle genelde C3 üzerinde yaralanma gelişir.12 yaş sonrasında erişkin tipi distal(alt servikal) yaralanmalar görülür.C1 persistan sinkondrozis kırık ile, inkomplet odontoid ossifikasyon hipoplazi karışabilir.Fasetleri horizontal ve ligament laksitesi olan olguda C2-3 arasında psödosubluksasyon <3mm. gelişebilir.Subaksiyal subluksasyon>4mm veya >20% ise kord basısı riski artmıştır.1.Travmatik subluksasyonda radyolojide C2-3 önünde kalın yumuşak doku gölgesi görülür.2.Atlantooksipital çıkık çocukta fatal seyredebilir,halo-vest(halo-ceket) uygulanır.3.ADI(atlas dens interval)>4 mm. atlantoaksiyal instabilite kabul edilir,etyopatogenezde transvers ligament rüptürü ve/veya odontoid tabanı sinkondroz kırığı sorumlu tutulmaktadır,halo-vest uygulanır.4.Yaş <8 odontoid kırığı(Salter Haris tip 1 fizis ayrılması) hiperekstansiyonda halo-vest/minerva alçı uygulanır.5. Hangman kırığı .6.Yaş >8 subaksiyal yaralanma predominanttır. Kompresyon tip kırıkta posterior ligamentler sağlamsa lezyon stabildir boyunluk uygulanır, posterior ligamentler yırtılmışa cerrahi girişim gerekir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)