Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
RA(romatoid artrit)sabah sertliği,şişlik,subkütan nodüller,karakteristik laborotuar ve radyolojik bulgularla seyreden,T hücre kaynaklı yumuşak doku,kıkırdak ve periartiküler kemiklere yönelik immun yanıtla ilgili inflamatuar artrit.Periferik eklemleri kronik ve progressif olarak tutan sistemik iltihabi bir romatizma türüdür.Her yaşta görülebilir ,kadınlarda daha sıktır,SLE,polimiyosit,miastenia gravis,tip 1 diabet gibi diğer otoimmün hastalıklarla birlikte olabilir,.Klinikte artrit(tek veya çoklu eklem tutuluşu,el ve ayak küçük eklemlerinin tutulması),yumuşak doku lezyonları (tenosinovit,karpal tünel sndromu,bursit vb.) vazomotor bozukluklar ve sistemik (ateş,plörezi,vaskülit,perikardit,lenfadenopati,splenomegeli vb.) bulgularla başalyabilir ve/veya seyredebilir.İnfeksiöz etkenlerin(virüs,E.coli,mycoplasma) etyolojideki yeri tartışılmaktadır. HLA-DR4/DW4 ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. RF(romatoid faktör) ve gamaglobulin yapımı artmış olabilir.ESR ve CRP yüksekliği karakteristiktir. Radyolojide periartiküler erozyonlar ve osteopeni tipiktir. Tanı için sabah sertliği(>1 saat),en az 3 eklem artriti,el eklemlerinde artrit,simetrik artrit,romatoid nodül,serumda RF ve radyolojik değişiklerden en az dört tanesinin uzun süreli(haftalarca) bulunması koşulu aranmaktadır.Jüvenil,seronegatif,atipik ve malign formları görülmektedir.Tedavide amaç sinovit ve ağrının kontrol altında tutulması,eklem hareketlerini korumak ve deformiteleri önlemektir. Semptomatik amaçlı anljezik ve antiinflammatuar ilaçlar yanı sıra metotreksat (sitotoksik),sulfasalazin, ve penisillamin,altın,antimalarialler ve gibi hastalığa yönelik(‘disease modifying drugs’) de erken dönemlerden başlayarak kullanılabilmektedir. Ortopedik açıdan sinoviektomi,tendon cerrahisi,artrodez ve artroplastiler sıklıkla farklı dönemlerde uygulanmaktadır.Anestezi alacak RA hastalarının entübasyon güvenliği bakımından kranioservikal tutulumu mutlak araştırılmalıdır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)