Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Psödoartrozüzerinden 9 ay geçmiş ve son 3 aydır iyileşme bulgusu göstermeyen kırık (FDA-1986).Judet ve Muller hipervasküler(hipertrofik) ve avasküler(atrofik) olmak üzere iki gurup tanımlamışlardır.Genel sağlık durumu,beslenme,aktivite düzeyi,sigara kullanımı gibi genel faktörlerin yanı sıra kırığın açık,infekte,parçalı veya segmental olması,travmanın yüksek enerjili olması,fiksasyonun ve/veya tesbit(immobilizasyon) süresinin yetersizliği gibi etmenler tanımlanmış risk faktörleridir.Hipertrofik psödoartrozlar biolojik reaksion kapasitesi var olup,‘elephant foot’(fil ayağı), ‘horse hoof’(at ayağı/toynağı) ve oligotrofik alt guruplara ayrılır; atrofik psödoartrozda biyolojik yanıt yetersiz olup, ‘torsion wedge’(dolaşımı bozuk ara fragment), ‘communuted(parçalı),defektli ve atrofik alt guruplara ayrılır.klasik yöntemde genel tedavi prensibi nekrotik ve nedbe dokularının eksizyonu,kemik greftlemesi(büyük defektler için vaskülarize kemik grefti gerekebilir)ve rijit fiksasyondur.Paley sınıflamasında A. < 1 cm. kemik kaybı,B.>1 cm. kemik kaybı olarak tanımlanır.İlizarov tekniği ile tedavide hipertrofik psödoartrozlarda öncelikle distraksiyon yapılarak stimule edilir,ardından kompresyon ile kaynama temin edilir,atrofik psödoartrozda sırayla kompresyon,distraksiyon ve tekrar kompresyon uygulanır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)