Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Perthes hast(LCP-Legg-Calve-Perthes)femur başının, etyolojisi bilinmeyen, kendini sınırlayan(self limited) avasküler nekrozu.2-13 yaşlarında,en sık 6 yaş civarında ,erkeklerde daha sık ve nadiren bilateral görülür.Antaljik yürüme ,uyluk ve diz ağrısı yakınmaları olur.Radyolojik başlangıç,fragmantasyon,reosifikasyon ve residuel evreler tanımlanmıştır. Başlangıç evresinde epifiz çekirdeği küçük ve femur başı kıkırdağı kalınlaşmış ve medial eklem aralığı genişlemiş görünür,zamanla subcondral kırık (Caffey sign),başta anterolateral yassılaşma ve opasite artışı son aşamada coxa manga ve breva (kısa boyunlu büyük femur başı), büyük trokanterde reletif aşırı büyüme saptanır.Sintgrafide iskemi ve revaskülarizasyon aşamasına uygun görüntüler elde edilebilir.MR her aşamada değerli olup US de kullanlabilir.Salter-Thompson,Catterall ve Herring sınıflamaları hastalığın dönemlerini belirlemede kullanılmaktadır.Ayırıcı tanıda transient sinovit,septik artrit,MED,romatizmal hast.lar ve lenfomalar değerlendirilir.Tedavi kalça hareketlerinin korunması ve containment(başın asetabulumda konsantrik tutulması) önemlidir.Küçük yaşlarda prognoz daha iyidir.Cerrahide Salter ve/veya VDO uygulanabilir.bkz.Salter-Thompson,Catterall ve Herring sınıflamaları, Salter ,VDO **5 Protektif ekstension of arms reflex havada belinden pron pozisyonda tutulmakta olan bebekte baş aniden zemine doğru yaklaştırılırsa dirsekler ani ekstansiyona geçer.6.ayda gelişir.Yokluğu patolojiktir(beyin hasarı)
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)