Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Periprostetik infeksiyontip1.erken postoperatif infeksiyon.Birinci ayda görülür,etyolojide ameliyattaki kolonizasyon,infekte hemetom ve/veya yüzeysel infeksiyonun yayılımı sorumlu tutulmaktadır. Tip 2.düşük sayıda ve/veya düşük virülanslı organizmaların ameliyatta yara içine yerleşimi sorumlu tutulmaktadır.Yakınmalar belirgin olmayıp tanı zordur.Tip 3.öncesinde asemptomatik ve aseptik olan protezin hematojen yolla infekte olması (öyküde ateşli hastalık,üriner/akciğer infeksiyonu veya dental girişimler,endoskopi vb. olabilir).Metallozis de derin infeksiyon için bir risk faktörüdür.İnfeksiyona bağlı revizyonlarda frozen incelemede büyük büyütmede her sahada >5 polimorf lökosit bir tanı kriteri olarak önerilmektedir.Ga-citrat sintigrafisi aseptik ve septik gevşemeyi ayıramaz,İn 111 işaretli Ig-G ile yapılan immünosintigrafi değerlidir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)