Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Periost reaksiyonuosteomiyelit ve yavaş büyüyen tümör korteksi yıkıma uğratır ve periostta bir yanıt oluşturur a)devamlı b)kesintili c)kompleks olabilir.Normal ve genişlemiş bulunan korteks arası kemik doku ile dolu ise ‘buttressed pattern’den bahsedilir.Daha hızlı büyüyen Ewing tümöründe ve osteosarkomda periostum mültipl konsantrik tabakaları soğan zarı(‘onion-peel pattern) görünümü verebilir.Neoplazinin veya infektif odağın periferinde periostun Codman üçgeni adı verilen ,triangüler,yükselti gözlenebilir.Bazı ‘aggresive’(saldırgan) kemik tümörlerinde ışınsal bir yapı oluşabilir,osteosarkomda güneş ışınları benzeri(’sunburst pattern’),Ewing tümöründe ışınsal yapılar alttaki kemiğe dikey yerleşir ve ‘hair on end’ terimi ile ifade edilir.Osteomiyelitte sıklıkla ilk radyolojik bulgu olan periostiti takiben korteks ve Haversian sistemin tutuluşu ve nihayetinde medullar bölgenin tutulması gerçekleşir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)