Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Periferik sinir tamiriperiferik sinir epinörium adı verilen bağ doku kılf tarafından çevrelenmiş funikül ve fasiküllerden oluşur.Periferik sinirler duyu motor ve otonom sinir liflerini değişen oran ve iç yapı(internal architecture) gösterecek şekilde içerebilirler. Epinöral,perinöral,epiperinöral,fasiküler,grup fasiküler gibi primer sütür teknikleri vardır.Anatomik mikrostrüktürleri tam anatomik olarak karşı karşıya getirerek(matching) tamir edebilmek olanaksızdır.Sinirlerin farklı bölgelerdeki iç yapılarını tanımlamaya çalışan atlaslar uygun matching(eşleştirme) konusunda yardımcı olabilir.Primer tamirde gerginlikten kaçınmak ve minimal skar dokusu oluşturmak esastır. Tamirde 9.0 monofilament sütür ve.>3mm defektlerde greft interpozisyonu önerilmektedir.Çocuklarda protektif duyunun dönmesi kesinlikle beklenir,yaşlılarda iyileşme potansiyeli daha azdır.
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)