Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Patolojik kırık profilaktik cerrahisilezyon çapı > 2.5 cm.veya kemik çapının 50% den fazlası tutulmuşa,ağrı radio/kemoterapiye yanıt vermiyorsa kırık riskinin arttığı düşünülerek profilaktik cerrahi uygulanır.Osteolitik metastazların(tiroid,renal cell gibi) ve femur proksimal uç yerleşiminin kırık riskini arttırdığı yönünde bulgular mevcuttur.Kemik metastazı olgularında primer tümörün tanımlanabilirliği 15% düzeyindedir.Renal ve tiroid orijinli metastazların çok vaskülarize olup, kanama riski göstermesi pre-operatif embolizasyonu gerektirebilmektedir. Vidaların güçlendirilmesi (‘augmentation’) için kemik çimentosu kullanıldığında vidanın sıkılmasının çimentonun donmasını takiben gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)