Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Osteoporozkemik dokusunun kalite olarak normal,’quantity’(miktar) olarak noksan olması. En sık rastlanan metabolik kemik hastalığıdır. Yaşlılarda ve/veya postmenapozal dönemde görülür. Direkt grafiyle erken tanısı olanaksızdır, osteopeni görünümü oluştuğunda osteomalazi, hiperparatiroidi ve neoplaziler ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir. Jeneralize(yaygın), rejional(bölgesel) ve lokal formları vardır.Yaygın osteoporoz yapan başlıca nedenler yaş (senil/post-menapozal),ilaçlar(steroid,heparin), endokrin bozukluklar (hipertiroidi, hiperparatiroidi,Cushing hast.Akromegeli,gebelik,diabetes mellitus,hipogonadizm),noksanlık durumları(skorbüt,malnütrisyon,kalsium yetersizliği), alkolizm,kronik böbrek hastalığı, anemiler,osteogenezis imperfekta,post-travmatik ,disuse(kullanılmamaya bağlı) ve idiopatik olgulardır. Düşük kemik kütlesi ve kemik dokuda kırılganlık artışı ile seyreder. Düşük vücut ağırlığı,boyda kısalma,aile öyküsü ve sigaranın kırık riskini arttırdığı düşünülmektedir.Ayırıcı tanıda alkolizm araştırılır.Kemik dokusu kaybı.Minimal travmalarla kırıkların oluşmasıyla sonuçlanır.Genç erişkin popülasyon için kemik dansitesindeki T-değerindeki azalma >2,5 Standart deviasyon durumunda osteoporoz kabul edilir. Kemik kitlesi azalmış,mineralizasyon normaldir.Kırık bölge ağrılıdır,basmakla duyarlılık gözlenir.Aksiyel iskeleti tutar.Kalsium,ALP normal(N) .üriner kalsium atılımı N veya artmıştır.Kemik biopsiside tetrasiklin boyama müsbettir.Tedavide estrogen/progestin,selektif estrogen hormon reseptörleri, bifosfanatlar, kalsitonin,kalsiyum ve vit.D kullanılabilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)