Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Osteoid Osteomen sık ikinci dekadda görülen(10-50yaş) vasküler fibröz dokudan oluşan nidus içeren,uzun kemik metafizi ve vertebra arkusu,falanks yerleşimini tercih eden benign kemik tümörü.Kortikal,medüller veya parosteal olabilir,patolojik olarak 1cm.den küçük nidus çevresinde reaktif skleroz ve kortikal kalınlaşma,düzensiz osteoid trabeküller,trabeküller çevresinde osteoblastlar gözlenir.Parosteal yerleşimde erozyon ve periost reaksiyonu oluşturabilir. Klinikte aspirine cevap veren gece ağrısı ve radyolojide 1,5cm.den küçük nidus çevresinde hiperosteozis saptanır.BT de sklerozla çevrili oval/yuvarlak nidus,sintigrafide artmış tutulum ve çit dansite bulgusu saptanır.Ayırıcı tanıda Brodie absesi,kemik adacığı(sintigrafi negatif) ve stres kırığı değerlendirilir.Progresyon göstermez;regresyon nadirdir.Tedavi gerektiğinde lokal eksizyon veya perkütan radyofrekans ablasyon uygulanır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)