Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Nöromüsküler skolyozparalitik skolyoz genelde torakolomber ‘C’ şeklinde pelvise kadar uzanan,sıklıkla pelvik obliklik yapabilen skolyoz.Kompansatuar eğrilikler gelişmediği için gövde dengesiz ve oturma güçtür.vital kapasite,kardiak durum,nutrisyon ve nörolojik durum ameliyat öncesi hazırlıkta önemlidir.Eğriliği ortezle kontrol etmek zordur.Nöropatik ve miyopatik etyolojili olabilir.Nöropatik grupta yukarı motor nöron(CP,spinoserebellar dejenerasyon,siringomiyeli,spinal kord tümöü/travması) ve aşağı motor nöron (poliomiyelit,travmatik,spinal musküler atrofi) hastalıkları,miyopatik gurupta artrogripozis,musküler distrofi, distrofik miyotoni vb.hastalıklar sayılmaktadır.Tedavide anterior ve posterior kombine instrumentasyon ve füzyon kullanılmaktadır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)