Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Nonünionkırık iyileşmesi sürecinin klinik ve radyolojik olarak gözlenememesi durumu.Kaynama bulguları ekstremite üzerine ağrısız yüklenebilme(basma) ve kırık hattında hareket saptanamaması, radyolojik direkt grafide kallus köprüsünün görünmesi.Gerek görülürse nükleer sintigrafi,BT ve US(ultrason) tetkikleri yapılabilir.Nonünionlar biolojik iyileşme kapasitesine göre sadece immobilizasyonla iyileşebilen hipervasküler(hipertrofik) ve debridman ve kemik grefti gerektiren avasküler(atrofik) olarak iki grupta incelenir. Non-union tedavisi risk faktörleri uzun süreli non-union,açık kırık,infeksiyon varlığı,parçalı/oblik kırık,atrofik non-union sayılmaktadır. Bkz.psödoartroz.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)