Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Non steroid antiiflamatuar ilaçlar(NSAİİ)ağırlıklı olarak siklooksigenaz inhibisyonu ile prostoglandin sentezini baskılayan ilaç grubu.Analjezik, antiiflamatuar ,antipiretik ve antiagregan etkileri vardır.Lökotrien sentezi,süperoksit üretimi,lizozomal enzim salınımının,hidrojen peroksit yapımının ve membranda fosfolipaz C aktivitesi baskılanması etkileri de vardır.Kıkırdak metabolizması ve lenfosit fonksiyonları üzerine de etkileri vardır.GİS den iyi emilir ve yüksek oranda albümine bağlanırlar.Böbrek yetmezliğinde atılımları azalır. Başlıca kullanım alanları inflamatuar romatizmal hastalıklar,dejeneratif romatizmal hastalıklar, lokal romatizmal hastalıklar kas-iskeletin travma sonrası ağrılı durumlarıdır. Gastrointestinal, renal,kardiovasküler,hematolojik vb. yan etkileri sıklıkla klinikte sorun oluşturabilir.Oral antikoagulanların,oral hipoglisemiklerin etkisini, fenitoin,digoksin ve aminoglikozitlerin düzeyini arttırır.Lityum atılımını azaltır.Yakın geçmişte bazı cox-2 inhibitörleri yan etkileri nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır.NSAİİ ler kişilerde belirgin farklılıkta etkinlik gösterebilmeleri nedeniyle de ortopedik pratikte ilaç seçiminde yaygın fikir birliği bulunmamaktadır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)