Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Non-ossifie fibrom(NOF)tübüler kemiklerin trabeküllerinden orijin alan bir gelişim defektidir.Diafize doğru ilerler,2-4 yaşından sonra geriler.Reaktif kemik ile çevrelenmiştir.2-20 yaşlarda asemtomatik (rastlantısal) veya ağrı ,patolojik kırık gibi bulgularla seyredebilir.Salgıladığı maddelerle renal tübüler fosfor emilimini arttırarak osteomalazi veya hipofosfatemik rikets nedeni olabilir.Histolojik olarak fibröz kortikal defekte(FKD) benzer,en sık tibia-fibula tutulur.Lezyon büyüme plağına komşu metafizde yerleşir.Oval radiolüsent kortikal lezyon >2 cm ise NOF,<2cm ise FKD olarak adlandırılır.Yaşla gerilemesi beklenir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)