Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Mangled extremity’amputasyon gerektirebilecek derecede ciddi ekstremite yaralanması.Yüksek enerjili ,ezilme(crush), nlar deglowing(soyulma) ,avülsiyon ve/veya iskeminin belirgin olduğu travmalardır.İleri jenerasyon antibiotikler,mikrocerrahi teknikle serbest doku transferi,yeni yara yıkama teknikleri,doku dostu kırık tesbit materyelleri ve sonrasında segment kaydırma vb.teknikler primer tedavide ekstremitenin kurtarılması olanağını arttırmış olmakla birlikte geç dönemde yaşayan ancak fonksiyonu yetersiz,erken amputasyon ve protez uygulamasına kıyasla daha kötü bir ekstremite ile sonuçlanabilir. İnfeksiyon ve duyu noksanlığı kötü sonuç bakımından belirleyici olmaktadır.Prognoz öngörmede çeşitli skorlamalar tanımlanmıştır.Genelde yaş,şok,sıcak iskemi süresi,kemik-kas-cilt-sinir ve derin ven yaralanması,iskelet/yumuşak doku yaralanması,kontaminasyon ve tedaviye başlangıçtaki gecikme gibi kriterler değerlendirilir.bkz.MESS.,LSİ
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)