Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Low back pain’(bel ağrısı)Disk patolojileri,vasküler sorunlar,instabilite,stenoz, spondilolistezis gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilen ağrı. Kemik kaynaklı ağrılar konjenital (ör.sakralizasyon .), travmatik (ör.kırık,spondilolistesis )dejeneratif (ör.osteoartrit,DISH,stenoz), inflamatuar (seronegatif spondilartritler) infeksiöz (ör.tbc.bruselloz) veya tümöral nedenlere bağlı olabilir.Yumuşak doku sorunları postür bozuklukları,fibromiyalji veya damar-sinir patolojileri olabilir.Yansıyan ağrılar,psikolojik sorunlarabağlı ağrılar , pelvik organ ve kolon kaynaklı ağrılarda iskelet dışı nedenler arasında ayırıcı tanıda değerlendirilir. Ağrının belde veya alt ekstremitelerde belirgin olduğu farklı klinik tablolarla seyredebilir.1% olguda radiküler bulgular(sinir kökü alanında duyu ve motor bulgular),1-3% disk patolojileri eşlik eder. Mekanik bel ağrıları en sık neden olup 15-90 yaşlarda görülebilir,paraspinal kas ve ligament zorlanmaları ve faset eklem iritasyonundan kaynaklanır.Akut başlar egsersizle artar,istirahatle azalır,yayılımı tek taraflıdır,gece ağrısı hafifdir,kas spazmı lokaldir ve birlikte nörolojik bulgu görülebilir. İnflamatuar ağrılar genelde 40 yaş altında ve yavaş başlar,sabah sertliği görülür,egsersizden olumlu,istirahatten olumsuz etkilenir.İnflamatuar ağrı iki taraflı yayılır,geceleri orta derecede etkindir ve yaygın kas spazmıyla birliktedir,aile öyküsü olabilir,akut faz reaktanları müsbet bulunur. BT,MR,miyelografi tanıda değerlidir.Tedavide öncelikle asetaminofen önerilmekte,yeterli olmazsa NSAİD ile tedavi sürdürülmektedir.Kısa süreli istirahat ve egsersiz ve varsa psikolojik sorunların ve olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi tedavinin önemli unsurlarıdır.FTR mekanik ağrılarda akut dönemde ve inflamatuar hastalıklarda akut dönem sonrasında tedavinin bir parçası olabilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)