Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Konjenital skolyozAsimetrik omurga yapılanması ile sonuçlanan yapısal(strukturel) anomalilere bağlıdır.Tip 1 Formasyon (oluşum) bozukluğu. Hemivertebra, wedge(kama) vertebra,çoklu kama vertebra veya hemivertebra.Bunlar da kendi aralarında a.Tam segmente b.Kısmi segmente c.İnkarsere(konturları bozmayan) d.Non-inkarsere şeklinde ayrılırlar. Vertebranın büyüme potansiyeli arttıkça deformite artar.Tam segmente non-inkarsere vertebra en hızla ilerleyen deformiteden sorumludur.Tip 2 Segmantasyon bozukluğu komşu omurlarda birlikte görülen segmentasyon kusuruna bağlıdır.Ünilateral olduğunda unsegmente bar,bilateral olduğunda blok vertebra ile sonuçlanır.Birlikte kaburga anomalileri ve hemivertebralar olabilir.En hızlı progresyon unsegmente bar + hemivertebra kombinasyonunda olur.Anomali herediter olmayabilir,göğüs ve kardiyak anomalilerle birlikte olabilir.Kanal içi anomali olabilir.Progressif eğrilikleri durdurmanın tek yolu cerrahidir.Cerrahi seçenekler 1 ant+post füzyon(Düzeltme var/yok)2 ant hemiepifizyodez+ post hemiartrodez3 hemivertebra eksizyonu.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)