Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Kompartman sendromuelastik olmayan ve sağlam kalmış bir fasya kompartımanı içindeki yumuşak dokuların travma ve/veya iskemi sonrası şişmesi kompartman içi basıncı doku perfüzyonu ile bağdaşmayan değerlere çıkarabilmektedir.Crush yaralanma ve akut arter yetmezliğinde uzun iskemi periodu sonrasında reperfüzyon en önemli iki mekanizmadır. Doku perfüzyonu kasda diastolik ve ortalama basınç ile doku basıncı farkıyla ilişkili olarak gerçekleşmektedir. Sistolik basıncın 20 mm. altı veya ortalama kan basıncının 30 mm. altı kompartman basınç değerleri acil fasyotomi kriteri olarak bildirilmektedir.Klasik uygulama ise basıncın herhengibir zamanda 40-45 mm.Hg.ölçülmesi veya 3 saat süreyle 30 mm.Hg. üzerinde seyretmesidir.Doku gerginliğinin artmış olması,parmakların pasif ekstansiyonunda ağrı oluşması kinik olarak,SSEP de elektrofizyolojik olarak anlamlıdır. MR da miyonekrozun içeriden dışarı ilerlediğinin bildirilmiş olması ameliyatta yüzeydeki kasların kanama,renk ve kontraktilite gibi bulgularının yanıltıcı olabileceğini düşündürmektedir.Kasların akut iskemiye 6-8 saat dayanabileceği bilinmekle birlikte kompartman send. Tabloya eklendiğinde sürenin daha kısa olacağı kabul edilmektedir.Ortaya çıkan miyoglobinürik renal yetmezlik ve mültipl organ yetmezliği yüksek mortalite ile sonuçlanır.Predispozan etmenler çoklu yaralanma(multiple injuries), sistemik hipotansiyon,vasküler yaralanma,koagülopati(pıhtılaşma bozukluğu),eksternal bası,MAST olarak bildirilmiştir.İatrojenik nedenler arasında tibia intramedullar reaming,intraossöz sıvı verilmesi,diz artroskopisi,kasların faysal fıtıklarının onarılması,uzun süren ameliyatlardaki zorlu pozisyonlar,intraarterial tromboliz sayılmaktadır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)