Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Kemik grefti(‘bone graft’)1.otojen kemik grefti kemik rejenerasyonu için gerekli olan osteokonduksiyon ,osteoindüksiyon ve osteojenik hücrelerin (osteositlerin ve osteoblastların doğrudan)temini bakımından ideal grefttir.Kortikal greftler büyük defektlerde primer stabilizasyonu sağlamak amacıyla tercih edilir.Çok büyük defektlerde vaskülarize (fibüla vb.) kemik greftleri önerilmektedir.2. Allogenic kemik greftleri (homogreft) genetik materyeli (genotyp) farklı bir insandan/kadavradan alınan kemik greftidir.Allogenik kemik grefti fresh-frosen (taze donmuş),freze-dried (dondurulmuş kurutulmuş) veya demineralize olabilir.Allogreftlerde greft inkorporasyonu(tam kaynaması) immun nedenlerden dolayı daha güçtür ve daha yavaş gerçekleşir.Allogreftin osteogenik ve osteokondüktif kapasitesi daha azdır,ayrıca hastalık geçişine neden olabilir(retrovirüsler).3.Bir başka canlıdan(xenograft) alınan kemik dokusu da greft olarak kullanılabilir.4.Kemik grefti benzeri sentetik ürünler (sentetik greft substitutleri )osteokondüktif bir matriks üzerine osteoindiktif proteinlerin ve/veya osteoprogenitor hücrelerin ilavesiyle elde edilir( kalsiyum fosfat sramikle,koralin hidroksiapatit,hidroksiapatit-trikalsiyum fosfat seramik+tip 1 kollagen,DBM(demineralize kemik matriksi vb).Ayrıca otojen kemik iliği ve rekombinant BMP(bone morphogenic protein) ile sentetik greft kombinasyonları kayda değer uygulamalardır. Ayrıca otojen kemik iliği transferi de osteoprogenitör hücre temininde değerli olduğu bildirilen bir yöntemdir.bkz.Osteoindüksiyon, Primer kemik iyileşmesi.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)