Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
İdiopatik skolyozomurganın radyolojik tetkikinde Cobb açısı>10 derece olan ve rotasyon gösteren 3 boyutlu gövde deformitesi.0-3 yaş infantil,3-10 yaş juvenil ve 10-17 yaş adolesan tip olarak adlandırılır.Genetik özellikleri gözlenmekle birlikte mekanizma aydınlatılamamıştır. ‘Peak high velocity’ başta olmak üzere,yaşın küçüklüğü,dişi cinsiyet, Risser skorunun düşüklüğü,asetabulum triradiat kıkırdağın açık olması,premenarş,eğriliğin büyüklüğü ve tipi ve eğrilikteki artış arasında lineer ilişki saptanmıştır.Muayenede omurganın hareketleri,omuz ve pelvis asimetrisi,gövdenin pelvis üzerindeki pozisyonu(‘deviation’/‘trunk shift’ var/yok ),göğüs kafesi(Kosta kamburluğu vb.),Nörolojik durum , püberte bulguları ve ekstremite uzunlukları değerlendirilir. Risser 0-3 arasında ve 20-40 derecelik eğrilikler ortez ile tedavi edilir.<30 derece eğrilikte yılda>5 derece ilerleme;>30 derece ve Risser <2 olguda ilerleme gözlenmeden ortez uygulanır.İskelet maturitesi aşamasında <30 derece olan eğriliğin ilerlemeyeceği kabul edilirken >50 derce olguda yılda 1 derece ilerleme öngörülmektedir.İskelet maturitesine erişmemiş ve orteze yanıt vermeyen >40 derece olguda ve >50 derece erişkinde özellikle de frontal ve/veya koronal ‘imbalance’(dengesizlik) cerrahi(posteriorve/veya anterior instrumentasyon ve füzyon) önerilir.İnfantil olguların erkeklerde daha fazla görüldüğü ve tipik sol torasik eğriliklerin sıklıkla spontan geriledikleri bildirilmiştir.bkz. King-Moe idiopatik skolyoz sınıflaması.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)