Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Hallux valgusayak başparmağının valgus(pronasyon ve lateral deviasyonu) konumunda olması. Kadınlarda daha sık görülür.Pes planus,metatarsus primus varus,RA,bağdoku hastalıkları,CP gibi nedenlerin yanı sıra en sık gözlenen etyoloji uygun olmayan ayakkabı kullanımıdır.1. metatars varusa,sesamoidler metatarsa göre laterale deplase olur,adduktor tendon ve lateral kapsül kontrakte olur.Valgus deformitesi interfalangeal eklemde de olabilir(hallux valgus interfalangeus).Metatarsofalengeal eklem 15 derecenin üzeri(ortalama değer 9 derece),intermetatarsal açı 9 derecenin üzeri anormal kabul edilir.En çok uygulanan cerrahi yöntemler 1.medial eminensia (bunion) rezeksiyonu(Silver),2.İntermetatarsal açı<15,hallux valgus açısı <35 ise distal yumuşak doku ‘realignement’ (modifie Mc.Bride)3. İntermetatarsal açı<15,hallux valgus açısı <35 ise distal metatarsal osteotomi(Chevron)4.İntermetatarsal açı<20, hallux valgus açısı <40 ise Michell osteotomisi 6.Proksimal (metatarsal) crescentrik osteotomi +distal yumuşak doku ‘realignement’ her aşamada, özellikle intermetatarsal açı>14 ise, primer cerrahi olarak uygulanabilir.7.Hipermobil metatarsoküneiform eklem varsa artrodez uygulanabilir(Lapidus)8.Düşük beklentili yaşlı hastalarda proksimal falanks proksimalinin rezeksiyonu da içeren Keller ameliyatı 9.Dejeneratif eklem varsa artrodez/artroplasti 10.Hallux valgus interfalangeus için ,eklem uyumu varsa, falanks osteotomisi (Akin).Cerrahi komplikasyonlar arasında aşırı kemik rezeksiyonu,ligamentlerin yetersiz veya aşırı gerdirilmesi,sinir sıkışması,metatars başı osteonekrozu sayılmaktadır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)