Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Frozen shoulder’ (donuk omuz)omuzda akut başlangıçlı aktif ve pasif hareketlerin sınırlılığı ile seyreden yaklaşık 2 yıl içinde spontan gerileyen, sekel olarak 50 % olguda ağrı ve hareket sınırlılığı bırakabilen primer (idiopatik) veya sekonder etyolojili,artroskopide inflmasyon görünümü olmakla birlikte kapsülde Dupuytren benzeri fibroblast ve miyofibroblast hücre grubunun artış gösterdiği hastalık.Etyolojide sayılan sistemik faktörler diyabet,hipo/hiper tiroidi, ekstrensik tetikleyici patolojiler kardiopulmoner/kardiovasküler hastalıklar,servikal disk hast. humerus kırığı ,intrensik faktörler rotator cuff tendinit/yırtığı,biseps tendiniti ve akromioklavikular artrittir. Artrogramda kapsul daralmıştır, kapsül örneklerinde sitokinler ve metalloproteinazlar artışı saptanmıştır.Tedavide anti-inflamatuar,steroid injeksionu , fizik tedavi, anestezi altında manipulasyon, kapsular gevşetmenin tedavide yeri bulunmaktadır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)