Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Femoral kemik yetesizliği(‘deficiency’) sınıflamasıAAOS(American academy of otrhopaedis surgeons) tip I.segmental defekt tipII.kaviter defekt tip III..segmental + kaviter defekt tip IV. Malalignement tip V.femoral stenoz tip VI.femoral ‘discontinuity’. Mallory femoral kemik kaybı sınıflaması kortikal kemik bütünlüğüne(‘integrity’) göre yaptığı sınıflamada I.Medulla içeriği(‘medullary contents’) intakt, kortikal kemik yeterliII. Medulla içeriği yetersiz (‘deficient’),kortikal kemik intakt. III. Medulla içeriği yetersiz(‘deficient’) + kortikal kemik kaybı A.büyük trokantere kadar kayıp B.küçük trokanter ve isthmus arasında kemik kaybı C.isthmus düzeyinde proksimal femurun proksimalinde büyük kemik kaybı. Paprosky tip I.proksimal metafizdeki defekt minimaldir II.diafiz intakt,metafizde hafif defekt III.belirgin metafiz defekti A.>5cm. ‘scratch fit’ B.<5mm ‘scratch fit’ IV.yaygın metafiz defekti,korteks incelmiş ve femoral kanal genişlemiş. Pratikte en sık görülen II ve IIIA defektlerdir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)