Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Ethics in orthopaedic surgery’(ortopedide etik prensipler)Amerikan Ortopedik Cerrahi Birliği 1995 yılında ortopedik cerrahın uyması gereken etik prensipleri belirlemiştir.1.Birincil vazife hastaya şevkat ve saygıyla tedavi hizmeti vermektir.2.Dürüst ve güvenilir olmalı,karakter bozukluğu veya bilgi-beceri noksanlığı sonucunda sahtekarlık ve hayalkırıklığı (memnuniyetsizlik) nedeni olan meslekdaşlarının takibinde uygun yollardan katkıda bulunmaldır.3.Yasalara uymalı ve yasalarda hasta lehine olan değişikliklere katkıda bulunmalıdır.4.Menfaat çelişkileri(‘conflict of interest’) durumunda hastanın en menfaatine olan seçenekler uygulanmalıdır.Bunun mümkün olmadığı durumda hastasını bilgilendirmeli ve tedavi sürecinden çekilmelidir. 5.Hastanın, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına saygı göstermeli,hastanın sırlarını yasalar çerçevesinde kalacak şekilde korumalıdır.6.Tıp bilgisini korumak ve geliştirmek;hastalara,meslektaşlarına ve halka uygun ve gerekli bilginin ulaşmasına olanak vermek için sürekli çaba harcamalıdır.7.Meslektaşları,hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ile iyi ilişkiler geliştirerek bir takım hizmeti olan tıbbi hizmetin daha iyi verilebilmesine katkıda bulunacak organizasyonu temin etmeye çalışmalıdır.8.Ayrımcılık yapmaksızın yüksek seviyeli ve ekonomik olarak etkin (‘cost-effective’) hizmet vermelidir.9.Kendisinin yanlış bilgilendirme ve yönlendirme ve pişmanlık nedeni olacak sonuçlar doğuracak reklam ve tanıtımını yapmamalıdır.10.Sadece hastalarının şahsına ve meslektaşlarına karşı değil toplumun tamamına karşı sorumlulukları vardır.Hastanın ve toplumun sağlığı ve iyiliğini ekonomik olarak etkinlikle temin etmeye yönelik faaliyetlerle ilgilenmeli,desteklemeli ve bizzat katılmalıdır.
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)