Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Enkondrommatür hiyalin kıkırdak yapıda benign kemik tümörü. el tübüler kemiklerinde sık(falanksların en sık görülen benign kistik lezyonu) görülür, normal enkondral ossifikasyonu bozulan büyüme plağındaki displastik anormal kondrosit zonundan gelişen kemik tümörü, periost reaksiyonu yapmaz,asemptomatik seyreder.Falaks dışı yerleşimde kalsifiye kondroid matriks içerir.El falankslarının en sık görülen,.15-40 yaşlarda asemptomatik şişlik veya patolojik kırık ile belirginleşir.Tek başına ağrılı enkondrom malignite düşündürmelidir. Radyolojide periost reaksiyonu yoktur,korteksde ekspansiyon gösteren radiolüsent lezyon,uzun kemiklerde kondroid kalsifikasyon gözlenir.Ollier hastalığı ve Maffucci sendromu birlikteliği akılda tutulmalıdır.Ayırıcı tanıda kondrosarkom,kemik infarktı ve inklüzyon kisti değerlendirilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)