Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Diyabetik ayak (‘diabetic foot’)etyolojik faktör periferik nöropati olup altta yatan neden erken gelişen arterioskleroz ve mikroanjiopatidir.Duyu motor ve otonom nöropati,vasküler yetmezlik, kontrol edilemeyen kan şekeri (glisemi), malnütrisyon, yara iyileşmesinde yetersizlik gibi risk faktörlerinin etkisiyle diyabet hastalarında amputasyona kadar giden ayak sorunları. Semmes-Weinstein monofilament testi< 5.07,ankle-brachial index < 0.45,transcutaneus oksijen basıncı< 30 mm Hg. bildirilen risk sınırlarıdır.Enfeksiyonlar polimikrobialdir. Erken dönemde debridman,total kontakt alçı,gerektiğinde tenotomiler ve ekzostoz eksizyonları ileri aşamada amputasyon uygulanır. Wagner sınıflamasına göre GI de total kontakt alçı,GII de pansuman-debridman + total kontakt alçı, GIII de cerrahi debridman ve kemik rezeksiyonu ,GIV veV de amputasyon önerilmektedir.bkz.Wagner sınıflaması, total kontakt alçı, ankle-brachial index.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)