Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Distal radius kırığıgençlerde yüksek enerjili travma ve yaşlılarda düşme sonrasında sık görülür,üst ekstremite kırıklarının 74% sini oluşturur.Sınıflama konusunda fikirbirliği oluşturulamamıştır.Kapalı redüksiyon,perkütan tel tesbiti, eksternal fiksatör ve internal tesbit teknikleri tek başlarına vaya kombine olarak kullanılabilir. Deplase eklemiçi kırık,volar/dorsal parçalanma,<20 derece dorsale açılanma, osteoporoz, artikular kenar kırırğı,>5 mm.deplasman veya kısalma,palmar deplase ve parçalı ekstraartiküler kırık instabilite kriterleridirir diğer kaynak distal radioulnar eklemde <5mm.kısalma,AP grafide radial eğim>15 derece,lateral grafide >15 derece dorsifleksiyon veya >20 derece volar tilt(dönüklük),2mm veya<2mm artiküler uyumsuzluk cerrahi kriterler olarak bildirilmektedir.Kırık redüksiyonunda yeterlilik kriterleri palmar açılanma< 10 derece,radial kısalma<2mm.radial açıda değişiklik<3 derece, eklemde <1-2 mm. basamaklanma olarak bildirilmektedir.Bir diğer kritere göre lateral grafide kabul edilen‘sagittal tilt’ 15 derece dorsal ve 20 derece volar ‘tilt’ arasındaki değerlerdir. PA grafide radial inklinasyon <15 derece,DRUJ de radial kısalma <5mm.bildirilmektedir.Median/unlar sinir yaralanması,tendon laserasyonu,distal radioulnar eklem yaralanması,radiokarpal artroz,karpal yaralanmalar gibi komplikasyonlar nadir değildir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)