Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Dirsek instabilitesiposterolateral rotatuar,valgus ve varus posteromedial rotatuar(sıklıkla medial koronoid kırığı ile birlikte) olmak üzere üç tip bildirilmiştir.Eklemin primer stabilize edici yapıları ulnohumeral eklem,medial kollateral ve lateral ulnokollateral ligament,sekonder stabilize ediciler radiokapitellar eklem,fleksor ve ekstansör kas orijini ve kapsüldür..**14 Dirsek instabilitesi sıklıkla lateral ulnar kollateral ligament rüptürü ile ilişkilendirilmektedir. Lateral epikondilit,kapsül ve kollateral ligament yırtığı ve ekstansor yırtık eşlik edebilir.Evre I.Lateral ulnar kollateral lig.rüptürü.Radius-ulnanın posterior subluksasyonu EvreII.humerüs kondilleri koronoid troklea üzerine çıkmış durumda (tünemiş dirsek) Evre IIIA. Medial kollateral lig.yırtık(komplet dislokasyon).Valgus stabilitesi mevcut. Evre IIIB. Medial kollateral lig.yırtık(komplet dislokasyon),dirsek tüm yönlere instabil. Medial kollateral ligament radius başı ve koronoid prosesten birisi travmatize olduğunda stabilite bakımından diğerleri birincil önem kazanmakta ve rekonstruksiyonu önerilmektedir.Bakıda fleksiondaki dirseğe yapılan iç rotasyon ve valgus zorlamaları radius ve ulnanın posteriora subluksasyonuna neden olur.Tedavi cerrahidir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)