Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Damage control’ciddi künt kafa ve/veya toraks travması + büyük kemik kırığı ile başvutan mültipl travmalı hastada,ikincil enflamatuar yanıtı tetikleyerek mültipl organ yetmezliğine neden olmaktan kaçınma amacıyla erken dönemde minimal cerrahi travma oluşturan girişimlerle geçici kırık stabilizasyonu uygulayarak, major cerrahi girişimleri hastanın birkaç günlük resüsitasyon ve toparlanma sürecinin sonrasına ertelemek stratejisi. ‘Damage control’ yaklaşımı için öncelikli olgular ISS(‘injury severity score’ >20 politravma,AIS(‘abbreviated injury scale’)>2 toraks travması,hemorajik şok(sistolik TA<90 mmHg.) ile seyreden abdomen/pelvis travması,ISS>40, BT veya direkt grafide bilateral akciğer kontüzyonu,ortalama pulmoner arter basıncının tedavi başlangıcında>24 mmHg. olması,İM çivileme sırasında pulmoner arter basıncının >6mmHg. yükselmesi saptanan olgulardır. Politravma sonrası resüsitasyonda stabilite kriterleri; hemodinamik stabilite,stabil oksijen satürasyonu,laktat düzeyi<2mmol/L,normal vücut ısısı,idrar çıkışı>1ml/kg/saat,inotropik destek gerekmemesi olarak bildirilmiştir.
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)