Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Çocukta bel ağrısıerişkinlerin tersine mutlaka araştırılması gereken bir yakınmadır. Yaş 5 ve altında infeksiyon ve neoplazi,adolesanda ise spondilolistezis ve Sheurman hastalığı ekarte edilmelidir. Aktivite ile artan intermittent ağrı Sheurman,aralıksız ve geceleri gelen ağrı tümör düşündürmelidir. Ateş, kilo kaybı, anorexi malignite ve infeksiyonda görülür. Spondilolistezisde ağrı hiperextansiyonda artar. Diskitisde bel ve karın ağrısı ,yürüme reddi,ateş ve halsizlik öyküsü,spinal fleksibilite kaybı saptanır ,nörolojik bulgular nadirdir.Radyolojide disk aralığında hafif kayıp görülebilir.Tanıda sintigrafi değerlidir.MR gerekebilir.Etken Stafilokok veya tbc. olabilir. Ağrılı sol torasik skolyotik eğrilik syringomiyeli gibi intraspinal patolojilerle birlikte olabilir. Spondilolisis tekrarlayan lumbal hiperekstansiyonlar pars inter artikülaris kırığı yapabilir.Sintigrafi tanıda yararlı olabilir tedavide ortez veya cerrahi uygulanır. ‘Clonus’ ve Babinski kord anomalisi ve kompresyonu belirtisi olabilir.CT,SPECT, Sintigrafi,MR , periferik yayma,tam kan, Sedimentasyon,CRP tanıda değerlidir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)