Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Burst kırığıpatlama tarzında omurga kırığı.Yüksek enerjili aksial yüklenme ve fleksion travması ile sıklıkla omurga ön ve orta kolonun parçalanması .Arka kolon da kırılabilir.Kırık hattı korpusun arkasına kadar uzanmakla birlikte translasyon(transvers planda kayma) ve çıkık gözlenmez.En sık torakolomber bölgede görülür.Çökmenin miktarı,omurilik kanalı tutuluşunun derecesi ve nörolojik kayıplara göre korse veya cerrahi tedavi uygulanır . İlerleyici kifoz,25-30 dereceyi aşan kifoz,>50% yükseklik kaybı,>25% kanal daralması ile birlikte nörolojik defisit ameliyat indikasyonu olarak bildirilmiştir anterior ve /veya posterior cerrahi ve instrumentasyon önerilir. Bir başka kaynakta kanal tutuluşu>40%,kifoz>30 derece,omurga posterior yükseklik kaybı>50% erken cerrahi kriteri kabul edilmektedir. Denis sınıflaması A.her iki ‘end plate’ kırık B.sadece üst ‘end plate’ kırık C. sadece alt ‘end plate’ kırık D. Rotasyonel komponentli burst kırığı E. Lateral fleksiyon komponentli burst kırığı.En sık L1 ve çevresinde görülür.Kanal tutuluşu <40% ve nörolojik intakt(tutulmamış/sağlam)ise konservatif tedavi edilir..Anterior ve posterior girişimler uygulanabilir.PLL(posterior longitidünal ligament) sağlam kalsa dahi posterior distraksiyon ve ‘realignement’ ile geç dönemde (>4 gün) redüksiyon sağlanması güçtür.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)