Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
‘Bone bruise’ (Trabekular mikrofraktür)ACL yırtığında MR da postero-lateral tibial plato ve antero-lateral femoral kondilde kemik ödemi bulgusu.Akut bir travma sonrasında intraossöz trabekulalarda gelişen ve direkt grafi ile saptanma olnağı olmayan mikrokırıklar. MR tetkikinde T1 spin echo görüntülerde düşük sinyal intensiteli ,T2 spin echo görüntülerde yüksek sinyal intensiteli görüntüler verir.Lateral femoral kondil ve tibia posterolateralinde görülmesi ACL yırtıklarının dolaylı bir dolaylı kanıtı kabul edilmektedir.Benzer şekilde medial kollateral (yan) bağ yaralanmasında lateral femoral kondilde ve lateral patellar dislokasyonda lateral femoral kondil ve patella medialinde görülebilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)