Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Bir tek reseptör veya reseptör gurubunu innerve eden tek bir siniri değerlendirirler.Kompresif nöropatide zaman içinde gelişen nöropatinin tanısında kullanılırlar.II.innervasyon yoğunluğu testistatik ve hareketli 2 nokta ayrımı(‘Two point discrimination’/2PD) testleri duyu ünitlerinin bir biri üzerine bindiği alanların(‘overlap’) varlığı ve kompleks kortikal integrasyon prensibine göre yapılır.Sinir tamiri sonrasında rejenerasyonu değerlendirmede kullanılır.Statik 2PD yavaş adapte olan liflere,hareketli 2PD hızlı adapte olan liflere yönelik uygulanır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)