Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Biopsi(kemik biyopsisi)konak kemik dokusu ile tümör dokusu arasındaki ara bölge histolojik tanı bakımından değerlidir.Lezyonun merkezi bölgesinde dokuların nekrotik olması olağandır. 1.ince iğne aspirsyonu (fine needle aspiration/FNA) 2.Jam-Shidi 3.açık biyopsi.Biyopsi öncesinde ‘staging’(evreleme) yapılmalıdır.Ameliyatta esmarch bandajı kullanılmaz,flep oluşturacak insizyonlar yapılmaz,damar-sinir paketleri kontamine edilmemelidir,ekstremitede transvers insizyon yapılmaz longitidünal insizyon yapılır,birden çok kompartımanı açmak yerine bir tek kompartıman ve mümkünse birtek kasın lifleri arasından girilir,hemostaza maksimum dikkat edilir,travmatik manipülasyonlardan kaçınılır,kemikten kanama varsa bone vax (kemik mumu) kullanılır,dren insizyonun hemen yanından veya içinden çıkarılır.Biopsi yolunun(tract) tamamı çıkarılmalıdır. Girişimler ikinci cerrahi sırasında biopsi yolunun(trasesi/ ‘tract’) tamamı çıkarılacak şekilde planlanmalı.Ekstremitelerde kesiler kozmetik olan transvers şekilde değil,kompartman boyunca longitidünal yapılır.Ameliyat öncesinde Esmarch bandı kullanılmaz,önemli flep ve kaslardan(ör rektus femoris) uzak kalınır, kas içinden tümöre ulaşılmak tercih edilir(interkompartmantal varış yapılmaz),nörovasküler yapılar ve eklemlerin ekspojurundan kaçınılır,patolojik kırık varsa kallus alınmamalıdır(osteosarkomla karışabilir),otojen kemik grefti kullanılacaksa donör saha kontaminasyonu yapılmamalıdır(mümkünse ameliyata greft alarak başlayıp,daha sonra tümör ekspoze edilmelidir).Aşırı ekartasyon uygulanmaz,hemostaza azami dikkat edilir,kemiklerde ‘bone vax’ /kemik mumu ile hemostaz sağlanır,dren yara içinden/hemen ynından çıkarılır,kaba manipulasyonlardan kaçınılır ve keskin aletlerle atravmatik teknik kullanılır.İnfeksiyon için kültür alınır.Biopsinin nihai tedavinin yapılacağı merkezde yapılması önerilmektedir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)