Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Bel ağrısı(çocuk)dejeneratif süreçlerin henüz başlamamış olduğu çocukta,bel ağrısına sıklıkla tedavi gerektiren bir patoloji eşlik eder.Spondilolistezis de aktivite ile gelen intermitent bel ağrısı ve harmstring spasmı vardır.Neoplaziler gece ağrısı veya sürekli ağrı ile birliktedir.’Apofizeal ring’ avülsiyonu kök iritasyonu ve radiküler bulgularla birlikte olabilir.Birlikte saptanan anormal refleksler intraspinal patolojilere işaret ediyor olabilir.SPECT lezyonun lokalizasyonunu saptayabilen bir sintigrafi yöntemi olarak değerli bir yardımcı tanı yöntemidir.İnfeksiyon düşünüldüğünde başlangıçta stafilokoklara yönelik ampirik tedavi +TLSO(ortez) ile tedaviye başlanabilir.Aspirasyon önerilmemektedir ,abse saptanırsa cerrahi uygulanır.Disk hernisi veya apofizeal avülsiyonda yürüme ve postür anomalisi gözlenebilir,Laseque + olabilir.Motor zayıflık,parestezi ve refleks kaybı nadiren gelişir.MR/BT posterior elemanlarda osteoid osteoma ,osteoblastoma ve anevrizmal kemik kisti tanısında değerlidir.Vertebra korpus patolojisi gözlendiğinde eozinofilik granülom(spontan iyileşir),infeksiyon ve lösemi akla getirilmelidir,ayırıcı tanı biopsi ile yapılır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)