Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Atlantoaksiyal instabiliteADI(atlas dens interval)>4 mm. atlantoaksiyal instabilite kabul edilir,etyopatogenezde transvers ligament rüptürü ve/veya odontoid tabanı sinkondroz kırığı sorumlu tutulmaktadır.Mekanik ve miyelopatik semptomlarla seyredebilir.Dens aplazisi transvers ligament yetmezliği(inkompetans) mekanizmasıyla C1-2 instabilite nedeni olabilir. Tedavide Halo-vest uygulanır.ADI>7-10,SAC<14 cerrahi indikasyon sınırı olarak önerilmektedir.Çocuklarda ADI(atlas-dens interval/mesafesi)<4mm. SAC(space available for cord/spinal kord için kullanılabilir mesafe)>13mm. kabul edilen normal değerlerdir.Lateral ekstansiyon grafisinde ADI>4mm. posterior instrumentasyon indikasyonu olarak bildirilmiştir. Down sendromunda nörolojik bulgu varsa ve/veya ADI>10mm. ise cerrahi önerilmektedir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)