Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Aşınmatotal eklem artroplastisi sonrası protez komponenetlerinin aşınma süreçlerine maruz kalarak serbest partiküllerin oluşarak yakın çevrede bazı lokal biolojik süreçleri tetiklemesi. Total kalça protezinde klasik metal baş-polietilen ilişkisinde yıllık ortalama yıpranma 0.14 - 0.2 mm. kabul edilmektedir.>0.2 mm.kayıpların osteoliz prevalansını arttırdığı bildirilmiştir.Başın çapı,implant çizimi(dizayn),abrazyon ve 3. cisim aşınması (3-body wear) aşınma süreçlerini etkiler.Metal-sement(çimento) ve metal-kemik temas yüzeyi de aşınma süreçlerine açıktır.tip 1.her iki primer yüklenme yüzeyi teması(femur başı- asetabular polietilen).tip 2.primer bir yüzeyle sekonder bir yüzey arasında olağan olmayan temas.tip 3.her iki primer yüzey arasına üçüncü cisim partikülünün interpozisyonu ile oluşan yıpranma.tip 4.sekonder yüzeylerin birbiriyle teması(ör protez boynunun asetabular komponent kenarına sürtmesi).En sık rastlanan tip 1 dir Yüksek cross-link polietilende bu değer 0.07 bildirilmiştir.Yaş ve artan aktivite düzeyi yıpranmayı arttırmaktadır. Kilolu hastaların düşük aktivite grubuna girdikleri görülmüştür.Alüminyum komponentlerde yıpranma çok düşük olmakla birlikte kırılma riski yüksektir,metal-metal (kobalt-krom) protezler de düşük yıpranma göstermekle birlikte geç dönem ve metal debrislere sistemik yanıt konusu yeterince bilinmemektedir. Yeni bir uygulama olan termal stabilitesi olan cross-link polietilen minimal yıpranma göstermetedir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)