Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Asetabulum kırığıasetabulumun bir kolonunu kısmen veya tamamen tutan kırıklar elementer kırıklar olarak adlandırılır;bu gurupta anterior duvar,anterior kolon,posterior duvar,posterior kolon ve (iki kolonu tutmakla birlikte tek bir kırık olarak bu kategoride incelenen) transvers kırıklar yer almaktadır.Transvers kırıklar kendi içinde yerleşim seviyesine göre infratektal,juxtatektal ve transtektal olarak üçe ayrılır. Pelvis AP,İliak ve obturator oblik(Judet) grafileri.3D BT rekonstrüksionu tanıda değerlidir.BT ‘subchondral arc’ tekniğinde süperior asetabulumda 10 mm. bir bölgenin sağlam (‘intact’) olmasının Judet grafilerinde 45 derece tavan açısının sağlam olmasına eşdeğer olduğu ileri sürülmüştür. Anterior ‘roof arc’ veya BT subkondral ‘arc’ın sağlam bulunduğu deplase alt anterior kolon kırığı olgusunda sonuçların iyi olduğu görülmüştür.Medial ve posterior 45 derece ‘arc’ veya BT ‘arc’ sağlam ise cerrahi daha öngörülebilir sonuçlar vermektedir. Cerrahi kriterler traksion uygulanmayan grafilerin herhangibirinde baş-asetabulum uyumunun bozulması, superior artikular yüzeyde (‘roof arc’)>2mm.eklem içi deplasman,eklemde instabilite nedeni olan arka duvar kırıkları(>25% arka duvar kalınlığını tutan kırıklar), intraartikular serbest fragman gösteren kırıklar olarak bildirilmiştir.Cerrahinin ideal olduğu dönem 3-10.günler arasıdır. Deplase kırıklarda 1.Asetabulumun büyük bir kısmı sağlam(‘intact’) ise ve femur başı bu sağlam bölge ile uyumlu(‘congrous’) konumda ise 2.Çok deplase olmayan her iki kolon kırığı sonrasında ikincil bir uyum konumu (‘secondary congruence’) söz konusu ise konservatif kalınabileceği bildirilmektedir.Kırık hayatı tehdit eden organ yaralanmalarıyla ve nörovasküler sorunlarla birlikte olabilir.Komplikasyonlar arasında ölüm,enfeksiyon,sinir yaralanması, tromboemboli,vasküler yaralanma,nonünion, heterotopik osifikasyon, osteonekroz ve posttravmatik osteoartroz sayılabilir.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)