Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
ARDS(‘acute respiratory distress syndrome’)dispne ve taşikardi ile birlikte seyreden oksijen tedavisine yanıt vermeyan arteriel hipoksi ile karakterize AP akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonlar gösteren 50% mortalite ile sonuçlanan klinik tablo.Akut eksüdatif erken dönemi kronik fibrotik dönem takip eder.Künt toraks travması,mide içeriği aspirasyonu,aşırı kan kayıpları sorumlu mekanizmalar arasında bildirilmektedir. Tanıda akut gelişim,AC.(akciğer) grafisinde bilateral infiltrasyonlar,pulmoner kapiller oklüzyon basıncı<18mmHg.(veya sol atrial hipertansiyon olmaması),PEEP(pozitif end- expiratory pressure) tedavisine yanıt vermeyen arteriel hipoksi kabul edilen kriterlerdir.Bu bulgularla birlikte PaO2/FiO2<300 mmHg. ise akut AC. Yaralanması, PaO2/FiO2<300 mmHg<200 mm.Hg. ise ARDS kabul edilir.
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to MySQL server on 'internal-db.s166783.gridserver.com' (115)