Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Adult skolyozhastanın 21 yaş veya üzerinde ilk başvuru yaptığı ‘de novo’(yeni) veya önceye ait skolyoz.İdiopatik,degeneratif,konjenital,paralitik veya spinal füzyon sonrası gelişmiş olabilir.Omuz imbalansı,’trynk shift’,Kosta kamburluğu sıklıkla eşlik eder.Yılda 1-2 derece ilerler.Alt lomberde rotasyonel subluksasyon gelişebilir.Torasik lordoz riski arttırmakla birlikte 60 derece altı solunum fonksion testleri bozulmaz.60 derece üzerindeki torasik,50 derece üzrindeki lomber ve ‘double major’ eğrilikler matürite sonrasında ilerlemeye devam eder.Yüksek yerleşimli (‘high riding’) L5,belirgin apikal rotasyon ve rijit konveks deformite progresyonla ilgili bulunmuştur. 50-60 derece üzeri ilerleyici torasik eğrilik,60 üzeri double major curve,pulmoner fonksionları bozan 80-90 üzeri torasik eğrilik,ağrı ve stenoz nedeni olan lomber rotary subluxation cerrahi indikasyonu kabul edilir.Lumbosakral oblikitesi olan fiske lomber eğrilik,ciddi coronal ve sagittal imbalans,alt seviyelerde ciddi dejeneratif değişiklik varsa sakrum füzyona dahil edilir.Bu olgularda alt seviyelerde anterior struktural greftleme ile lordoz verilmeye çalışılır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)