Prof Dr Ahmet Ege

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Omuz, El Bileği ve El Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir Yaralanmaları)
Eklem Cerrahisi (Artroplasti)

Randevu Al

Randevu Al

Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi

Kavramlar Sözlüğü

Sonuçlar max 5 adetle sınırlandırılmıştır
Adolesan İdiopatik skolyoz (doğal seyri)Erken yaşta(10-12) ortaya çıkan eğriliklerin ve torakal eğriliklerin daha hızla ilerlediği bildirilmektedir. ‘Peak height velocity’nin kronolojik yaş ve menarşdan daha belirgin bir ilerleme kriteri olduğu düşünülmektedir.Risser skorunun düşük olmasının ilerleme riskini artırmasına karşın özellikle erkeklerde ileri (Risser5) skorlarda dahi ilerleme riskinin yüksekliğine dikkat çekilmektedir.Aile öyküsü ve spinal rotasyon eğriliğin ilerleme riski konusunda yeterli bilgi vermemektedir.Erişkin dönemde 30 derece altındaki eğriliklerin ilerlemesi beklenmezken,50 derece üzeri torakal eğriliklerin yılda 1 derece ilerlediği bildirilmiştir.Lomber eğriliklerde L5 omurgasının krista iliakaları birleştiren hattın altında yerleşmesinin translasyon(yana kayma) ve eğrilikte ilerleme olasılığını düşürdüğü kabul edilmektedir.Sağ lomber eğriliklerin ilerlemelerinin sola göre iki kat fazla olduğu bildirilmiştir.Hafif ve orta derece eğriliklerin gebelikte sorun oluşturmadığı,100 derece altındaki torakal,torakolomber ve lomber eğriliklerin akciğer fonksiyonlarında belirgin azalma nedeni olmadığı,hipokifozun ise bu konuda olumsuz etki yaptığı saptanmıştır.
SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'internal-db.s166783.gridserver.com' (-2)